කවුළුවේ සිතුවිලි 01

ජීවිතයේ හැමදේම
ලැබෙන්නේ නැහැ
අපට ඕන හැටියට
නමුත් වෙහෙසී උපයන සැනසීමට
පරාදයි නොවෙද....
නිකම්ම ලැබුණ ක්ෂණික සතුට!!!


Comments

  1. සනික මෝචනය වගේ

    ReplyDelete
    Replies
    1. අපොයි !!(ශිෂ්ඨ වචනයක් එන්නෙම නැද්ද දේශකතුමනි )

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මං ආදරෙයි ඔයා බොරුකරන තාලෙට - I love the way you lie

"I Hate U I Love U" (feat. Olivia O'Brien)

love the way you lie - part 2